Thuiswerken ook na de crisis normaal

Thuiswerken

Uit het rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd blijkt dat zo’n 27 procent van de mensen die vanwege de coronacrisis (meer) zijn gaan thuiswerken, verwachten dit na de crisisfase vaker te blijven doen. Van de mensen die (meer) op afstand zijn gaan vergaderen, denkt 36 procent dit ook na de crisisfase vaker te doen.

Vaker thuis aan de slag
Vanwege de coronacrisis blijkt dat ongeveer 44 procent van de werkenden vanuit huis werkt. Het aandeel werkenden die vrijwel geheel vanuit huis werkt is gestegen van 6 naar 39 procent. Op afstand vergaderen wordt nu door zo’n 39 procent van de werkenden gedaan.

ICT en Onderwijs & Wetenschap werkt meer thuis
Met name in de sectoren Automatisering & ICT en Onderwijs & Wetenschap wordt nu meer thuisgewerkt en op afstand vergaderd (meer dan 80%). In de sector (Detail)handel gebeurt dit minder vaak (rond de 20%).

Van de thuiswerkers geeft 60 procent aan dat dit goed gaat, ondanks dat velen nog weinig ervaring hiermee hebben.

Vergaderen op afstand
Ook met vergaderen op afstand hebben veel mensen goede ervaringen. Ongeveer 40% vind vergaderen op afstand net zo productief als gewoon vergaderen.

Neem contact op voor de mogelijkheden voor thuis werken en vergaderen op afstand via 088-6332200