Beheer Apparaten

Beheer Apparaten

Beheer computers, laptops en mobiele apparatuur vanuit de cloud. Geef uw medewerkers overal en op vrijwel elk apparaat toegang tot bedrijfstoepassingen en gegevens, waarbij de bedrijfsgegevens optimaal beveiligd blijven.

Nedcall Werkplekmanager

Beheer van de Microsoft omgeving vergt veel kennis en het is lastig om een goed overzicht te krijgen van de gebruikers en de licenties. De beveiligingsinstellingen zijn complex maar zijn heel belangrijk om deze goed bij te houden. Met de Nedcall Werkplekmanager wordt het beheer een stuk eenvoudiger en alles wordt overzichtelijk weergegeven.

Met de Nedcall Werkplekmanager kunnen gestandaardiseerde werkplekken aangemaakt worden aan de hand van gebruikersrollen binnen uw organisatie zoals bijvoorbeeld: Werkplek A: Kantoor, Werkplek B: Onderweg en Werkplek C: Extra veilig. Binnen deze werkplekken worden de Microsoft licenties toegewezen aan gebruikers met de aanvullende modules en beveiligingsopties. Veel eenvoudiger dan de Microsoft beheeromgeving, maar wel met alle functies.

Microsoft InTune

Met de komst van de AVG moeten organisaties scherpere afspraken maken over het gebruik van privéapparatuur op de werkvloer (BYOD). Er zal gestreefd moeten worden naar een goede balans tussen informatiebeveiliging, privacy en toegang.

Met Microsoft Intune worden laptops, smartphones en tablets beheerd vanuit de Werkplekmanager van Nedcall. Policies uitrollen, updates plannen, applicaties beschikbaar stellen of zelfs wissen van apparaten op afstand.

U heeft tevens volledige controle op alle bedrijfsdata die wordt geopend op apparaten die niet van uw organisatie zijn. Via de Werkplekmanager stelt een beheerder applicaties beschikbaar aan gebruikers waarbij wordt ingesteld hoe deze benaderd worden. Bijvoorbeeld dat een gebruiker eerst een pincode moet invullen voordat de applicatie gebruikt kan worden. Op deze manier kan het privédeel zonder PIN gebruikt worden, maar zodra de bedrijfsapplicatie start, komt de beveiliging wel naar voren. Daarbij kan afgedwongen worden dat data van bedrijfsapplicaties niet gekopieerd of bewaard kunnen worden naar persoonlijke applicaties.

Windows Autopilot

Met Windows Autopilot wordt elke pc of laptop dat tijdens de eerste installatie van Windows 10 vanaf een willekeurige locatie verbinding maakt met het internet, meteen helemaal geïnstalleerd zoals staat ingesteld bij het profiel van de medewerker in de Nedcall Werkplekmanager.

Windows Autopilot installatie
Vanuit de organisatie wordt een pc of laptop besteld die rechtstreeks naar de medewerker wordt verstuurd. Zodra deze aan het netwerk is gekoppeld maakt Autopilot het gereed voor gebruik door alle in de Nedcall Werkplekmanager ingestelde applicaties en rechten automatisch te installeren, zonder interactie van de IT-afdeling.

Windows Autopilot reset
Naast het configureren van de pc of laptop is het binnen Windows Autopilot ook mogelijk een reset uit te voeren. Dit kan handig zijn als deze pc naar een nieuwe gebruiker gaat. Er kan op afstand, doormiddel van een knop, een reset worden uitgevoerd. Deze reset zorgt ervoor dat alle persoonlijke data en applicaties worden gewist en Windows Autopilot opnieuw wordt uitgevoerd.

Eenvoudig en veilig beheer

 • Apparaat keuze
  Geef uw medewerkers de mogelijkheid om hun apparaten te registreren en applicaties te installeren, zonder dat uw de controle hierover verliest;
 • Beheer van Office-applicaties
  Uw medewerkers krijgen toegang tot de Office-applicaties waarbij u het beleid kunt bepalen om het lekken van gegevens tegen te gaan;
 • Beveiligde gegevens
  Bedrijfsgegevens en e-mails worden beveiligd conform het ingestelde profiel en beleid;
 • Geen infrastructuur nodig
  Het beheer wordt volledig vanuit de cloud geregeld, er is geen hardware of infrastructuur benodigd;
 • Overzichtelijk
  Alle licenties, Azure Active Directory en profielen worden overzichtelijk weergegeven in de Nedcall Werkplekmanager.