Klachtenregeling

Klachtenregeling

Aangezien wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk om van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening, het door u gekochte product of de door u gekochte dienst. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product of de afgenomen dienst niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan door middel van een brief of door een e-mailbericht te sturen naar support@nedcall.com.

Als u een klacht bij ons indient, zullen wij u uiterlijk binnen 7 dagen voorzien van een antwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 7 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.