Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het bij het samenstellen en onderhouden van onze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Nedcall staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de door haar geboden informatie. Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door Nedcall niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Nedcall aanvaart hiervoor geen aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behoudt Nedcall alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo’s. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.